هنوز با پنجره ها جدال می کنی؟
هنوز گیسوان پریشانت را با دریاها تقسیم نمی کنی؟
هنوز سری آکنده از درد و بهانه داری؟
هنوز پرستوی دلت را در شهر غصه گم کرده ای؟
هنوز با سکوتت طوفان به پا می کنی؟
هنوز به شعله ی سرکش غرورت لبخند می زنی؟
بلند شو
به پا خیز
باباران مدارا کن
و قدم های لرزانت را با حس بودن در آمیز
زندگی اینجاست
همین نزدیکیها18:55Ehsan

آنگاه که خنده بر لبت می میرد

چون جمعه ی پاییز دلم می گیرد

دیروز به چشمان تو گفتم که برو

امروز دلم بهانه ات می گیرد...


18:53Ehsan

نیا 'باران` !! زمین جای` قشنگی' نیست ` ` ` ` ` ` ` `` ` `
` `
من از جنس `زمینم خوب میدانم` كه اینجا`جمعه بازار` است` ` ` ` `

` ` ` `
و` دیدم عشق` را در بسته` های زرد كوچك` نسیه می` دادند ` `در اینجا قدر مردم 'را به جو ا`ندازه می` گیرند` ` ` `
` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` `

نیا `باران !! `  ` ` ` `


`پشیمان میشو`ی از آمدن ` ` ` ` ` ` `
` ` `

` ` زمین `جای' قشنگی `نیست ...18:44Ehsan

دلم شور میزند

از بس بر زخم هایم 

نمک پاشیده ای...


13:33Ehsan

قطار می رود ... تو می روی ...

ومن چقدر ساده ام ...
که سالهای سال ، در انتظار تو ...
کنار این قطار رفته ایستاده ام ...

و همچنان به نرده های ایستگاه تکیه داده ام ...18:11Ehsan

پرنده...

وقتی میان پنجره و حقیقت آسمان
یک شیشه
فاصله می اندازیم
و هیچ فکر نمی کنیم
...پرنده ترین ها
آسمان را می خواهند
نه تصویرش را
میان قاب های ساختگیمان

!!22:46Ehsan
دلـتـنـگـے یـعـنـے

فـاصـلـہ اے کـہ بـا هــیـچ بـہـانـہ اے پـر نـمـے شـہ ..

عـکـسـایـے کـہ نگـــاه کـردטּ بـہ اونـا ، رویـاهـات رو خـیـس مـے کـنــہ ..

بـغـضـے کـہ بـاهــاش کـلـنـجـــار مـیـرـے تــا یــہــو نـشـکـنــہ ..

اس ام اس هــایـے کــہ فـرسـتـاده نـمـے شـہ ..

نـوشـتـہ هـایـے کـہ ثـبـت مـوقـت مـے شـہ ..

لـحـظـہ هـایـے کـہ بـا خــودت زمـزمـہ مـے کــنـے ..

حـتـے دیـگـہ اومـدنـت ، بــہــم ڪـمـڪ نـمـے کــنــہ ..


12:11Ehsan


آسمونی ها با بیش از 4 سال فعالیت و 24 هزار کاربر

بزرگترین و قدیمی ترین پایگاه تفریحی آموزشی هست

هم اکنون به خانواده بزرگ آسمونی ها بپیوندید

و لحظات خوبی را در انجمن ما سپری کنید


همراه با مسابقات ویژه : عکاسی ، وبلاگ نویسی و ...


برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید :

http://www.Asemoniha.com

Www [Dot] Asemoniha [Dot] com
11:54Ehsan